Menu

Dane kontaktowe

ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Aleksandra Sasimowskiego
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "Jaś i Małgosia"

ul. Aleksandra Sasimowskiego 3,
08-412 Borowie

☎️ tel. 25 685 90 91
📠fax. 25 685 90 91
📭 gimbor1@wp.pl

Koła zainteresowań

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

W naszej szkole w r.szk. 2023/2024 działają koła zainteresowań dla klas IV – VIII.

Są to koła:

  • fizyczne
  • geograficzne
  • j. angielskiego
  • matematyczne
  • biologiczne
  • historyczne

Na zajęciach są realizowane treści przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, rozwijające zainteresowania uczniów, a także przygotowujące do konkursów przedmiotowych.

Realizowane są w wymiarze 1 godziny tygodniowo w I lub II semestrze. W zajęciach biorą udział wszyscy uczniowie danej klasy.

Koło fizyczne – kl. 7a

Na zajęciach uczniowie  wykonują zadania doświadczalne, rachunkowe i problemowe, których rozwiązanie wymaga  wykorzystania wiadomości z różnych działów fizyki. Uczniowie  pracują w grupie, parami lub pojedynczo. Realizowane są zagadnienia związane z materiałem programowym oraz zagadnienia nie objęte programem nauczania. Zajęcia te pozwolą  poznać możliwości i zainteresowania poszczególnych uczniów, wydobyć  je i rozwijać. W czasie zajęć koła przy okazji realizacji poszczególnych zagadnień uczniowie są  zapoznawani  z sylwetkami wybitnych fizyków, ich metodami pracy oraz  kształtowaniem się wielkich teorii  fizycznych. Przybliżenie sylwetek naukowców ma na celu zachęcenie uczniów do wytrwałej pracy.

Koło geograficzne  - kl. 6

Koło geograficzne  skierowane jest do uczniów klasy szóstej zainteresowanych geografią, otwartych na Świat, poszerzających swoje horyzonty i wiedzę. Zajęcia ukierunkowane są na utrwalenie i  poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności z geografii określonych w „Podstawie programowej”. Zdobyte umiejętności i wiedza posłużą lepszemu przygotowaniu uczniów do: stosowania wiedzy geograficznej w życiu, konkursów przedmiotowych oraz  mają ułatwiać kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.

Koło j. angielskiego – kl. 8

Na zajęciach uczniowie powtarzają wiadomości zdobyte w  trakcie lekcji. Ćwiczą wymowę, rozwiązują zadania gramatyczne oraz tłumaczą treści tekstów w j. angielskim. Uczniowie mają również możliwość zgłaszać tematy, których nie rozumieją w celu powtórnego wytłumaczenia

Koło matematyczne –kl. 8

Głównym celem zajęć jest rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań matematycznych uczniów ale również wyrównywanie braków edukacyjnych z matematyki i usystematyzowanie zdobytej wiedzy. Wspieranie rozwoju ucznia mającego trudności w nauce matematyki, kształcenie umiejętności logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania, kształcenie umiejętności rozwiązywania typowych zadań  matematycznych i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Koło biologiczne – kl. 5b

Program koła biologicznego przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych biologią, naukami przyrodniczymi a także dla takich, którzy mają trudności z przedmiotem. Wpływa, więc na podniesienie  jakości pracy szkoły. Treści realizowane na zajęciach są różnorodne, poszerzają wiadomości, które uczniowie już posiadają, a także dają możliwość zdobywania wiedzy wykraczającej poza program nauczania. Dla uczniów, którzy lubią współzawodnictwo koło daje możliwość lepszego przygotowania do różnego typu konkursów o tematyce przyrodniczej.

Koło historyczne – kl. 6

Uczniowie poznają na zajęciach historię naszego regionu - Mazowsza

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Oświatowy w Borowiu
ul. Aleksandra Sasimowskiego 3
08-412 Borowie

NIP: 826-21-88-954

[obiekt mapy] Lokalizacja Zespołu Oświaty w Borowie