Menu

Dane kontaktowe

ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA im. Aleksandra Sasimowskiego
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "Jaś i Małgosia"

ul. Aleksandra Sasimowskiego 3,
08-412 Borowie

☎️ tel. 25 685 90 91
📠fax. 25 685 90 91
📭 gimbor1@wp.pl

Świetlica

Działalność świetlicy szkolnej.

 Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

 

W ramach codziennych zajęć świetlicowych:

 • Rozwijamy zdolności manualne, poprzez różnorodne techniki plastyczne i zajęcia praktyczne.
 • Zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia sportowe na sali gimnastycznej, placu zabaw oraz na boisku szkolnym.
 • Wyrabiamy nawyki dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie).
 • Wskazujemy czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
 • Rozwijamy zdolności muzyczne poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczno-ruchowe, słuchanie muzyki.
 • Dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw, konkursów itp., dostosowanych do wieku dzieci.
 • Rozwijamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej.
 • Kształcimy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, konkursy intelektualne, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych, utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.
 • Uczymy dzieci poczucia estetyki poprzez wykonywanie gazetek tematycznych i elementów zdobniczych do wystroju świetlicy oraz eksponowanie prac dzieci na wystawkach.
 • Wdrażamy wychowanków do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.
 •  Dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie do używania form grzecznościowych oraz poprawnego zachowania.
 • Uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej poprzez pogadanki oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania.
 • Uczymy umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 • Zachęcamy do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 • Kształtujemy umiejętność właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
 • Wyrabiamy właściwy stosunek do pracowników szkoły i innych uczniów.
 • Wyrabiamy prawidłowe nawyki w zakresie czynnego wypoczynku.
 • Uczymy rozpoznawania uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 •  Zapoznajemy z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw w trakcie zajęć świetlicowych, przerw, podczas ferii zimowych, wakacji, dni wolnych od nauki (wskazywanie ewentualnych zagrożeń).
 • Wzmacniamy wychowanka w rozwoju intelektualnym, poprzez zorganizowanie warunków i zapewnienia czasu na odrabianie zadań i naukę, pomagamy w odrabianiu zadań domowych.
 • Wyrabiamy umiejętność spostrzegania i wyciągania wniosków.
 • Uczymy świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu, komputera, oglądania filmów edukacyjnych.
 •  Kształtujemy postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych poprzez uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Oświatowy w Borowiu
ul. Aleksandra Sasimowskiego 3
08-412 Borowie

NIP: 826-21-88-954

[obiekt mapy] Lokalizacja Zespołu Oświaty w Borowie